Export Documenten

Bij NON EU landen zijn export documenten verplicht welke aan de volgende voorwaarden dienen te voldoen:

Op een pakket dienen vijf originele facturen bijgevoegd te worden. De facturen dienen opgemaakt te zijn in het Engels of Duits. Facturen die opgemaakt zijn in het Nederlands worden niet geaccepteerd

Op de factuur (geprint op bedrijfspapier) dienen de volgende gegevens te staan:

 • De naam en het volledige adres van de verzender.
 • De naam en het volledige adres (incl. telefoonnummer) van de ontvanger.
 • PID (Personal ID) of BTW nummer van de ontvanger.
 • Het nummer en de datum van de factuur.
 • EORI Nummer van de verzender.
 • Een duidelijke omschrijving per product.
 • Een statistieknummer per product (verplicht voor pakketten onder de 1.000 Euro).
 • Het bruto en nettogewicht van het pakket.
 • Het aantal per product.
 • Een waarde per product en een totaalwaarde voor het hele pakket.
 • Valuta indicatie
 • Land van oorsprong / oorsprongsverklaring.
 • Alle pakketnummers van de pakketten in de zending.
 • Standaard DPD leverconditie: DAP ingeklaard. Indien er voor een andere leverconditie wordt gekozen dient dit   duidelijk op de factuur vermeld te zijn. Bij elke leverconditie dient de bestemming vermeld te worden.
 • Handtekening en bedrijfsstempel (indien aanwezig). Zonder de handtekening is de oorsprongsverklaring niet geldig.

Uitleg EORI nummer:

Door nieuwe Europese regels krijgen alle in Europa gevestigde en actieve marktdeelnemers een EORI (Economic Operator Registration Identification) nummer. Het EORI nummer vervangt het huidige fiscale nummer (BTW nummer) van een onderneming.

Het EORI nummer kan, in de meeste gevallen, verkregen worden door de laatste drie karakters van het BTW nummer af te halen Bijv. NL123456789B01 wordt NL123456789.

Uitleg statistieknummer:

Ook wel HS code, Taric code of douanenummer genoemd. Elk product krijgt een statistieknummer volgens een geharmoniseerd systeem. Aan de hand van dit nummer (acht cijfers) bepaalt de douane hoeveel invoerrechten, accijnzen en heffingen er betaald moeten worden bij de invoer van de goederen. Het statistieknummer kan worden opgezocht via de website: http://gebruikstarief.douane.nl

Uitleg oorsprongsverklaring 
Als goederen een oorsprong hebben in de EU (of EVA / EFTA-land) kan de zending tegen een lager of nultarief op de invoerrechten worden ingevoerd. Daarom is de oorsprongsverklaring belangrijk.

Bij oorsprong in de EU kunnen op de factuur de volgende zinnen gebruikt worden: 

Duits

Der Ausführer der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt daβ diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte EU-ursprungswaren sind.

of

 Engels

The exporter of the goods, covered by this document, declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of EEC-preferential origin.

Bij een oorsprong buiten de EU volstaat bijv. ‘Made in…’ of ‘COO (Country of Origin)…’

Uitleg levercondities:

DAP (Delivery At Place): De verzender betaalt de afhandelingskosten (€27,-) en de ontvanger de invoerrechten en belastingen.

DDP (Delivery Duty Paid): De verzender betaalt alle kosten (afhandelingskosten, invoerrechten en belastingen). De ontvanger betaalt dan niets